Bunkry tworzące Linię Mołotowa

Bunkry tworzące Linię Mołotowa

Bunkry w Kamiennej to fragment Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego budowanego w latach 1939-41. Stawiali je Sowieci po zajęciu Polski, a przed wojną z III Rzeszą. Dopiero w 1988 roku pisarz Wiktor Suworow nazwał je Linią Mołotowa i określenie to przyjęło się w prasie fachowej. Stalin odrzucił propozycję budowy umocnień oddalonych od nowej granicy ZSRS o kilkadziesiąt kilometrów, bunkry budowano więc w bezpośrednim sąsiedztwie pasa granicznego. Miały być one ukończone wiosną 1942 roku. Niektórzy z historyków twierdzą, że był to też termin planowanej przez Sowietów wojny z Hitlerem. Do prac budowlanych nad Bunkrami tworzącymi Linię Mołotowa spędzono żołnierzy z batalionów budowlanych (wcielano tam „element niepewny politycznie”) oraz miejscową ludność. Bywało, że mieszkańców kresowych miejscowości siłą wysiedlano z domów.

Pas umocnień ciągnął się od Bałtyku, wzdłuż granicy z Prusami Wschodnimi aż w Przemyskie, do granicy ze Słowacją.

Bunkry tworzące Linię Mołotowa prawie nie sprawdziły się w boju. Wojna między niemiecko-sowiecka wybuchła 22 czerwca 1941 roku.

Linia Mołotowa miała pomóc zatrzymać atak nieprzyjaciela na czas potrzebny do przeprowadzenia mobilizacji, a następnie miała służyć jako wsparcie działań zaczepnych własnych wojsk. Zadania te nie mogły być i nie zostały wypełnione. Atak niemiecki zaskoczył Sowietów. Na czas zdążono obsadzić tylko część schronów, niektóre obsadzano już pod ogniem nieprzyjaciela. Odizolowane punkty oporu nie powstrzymały szybkiego pochodu Niemców – zostały one najczęściej ominięte i pozostawione drugiej linii wojsk do likwidacji.

Galeria bunkrów tworzących Linię Mołotowa w okolicach Kamiennej Starej:

Facebook