Dworzec w Kamiennej Nowej

Dworzec w Kamiennej Nowej

Dawna stacja kolejowa z 2 połowy XIX wieku, obecnie przystanek kolejowy. Obiekt wpisano do rejestru zabytków pod nr : 365 z 30.06.1975. Dworzec w Kamiennej Nowej jest pamiątką po dawnej kolei zaniemeńskiej. Kolej z założenia pełniła rolę militarną. Miała pomóc wojsku w szybkim transporcie między twierdzami w Grodnie i Olicie a garnizonami w Suwałkach i Oranach. W roku 1895 podjęto decyzję o tym, aby wybudować trasę łączącą Grodno z Suwałkami i Olitą oraz Oranami. Prace nad tym odcinkiem trwały równo cztery lata. „Przy jej budowie pracowali oddelegowani z Petersburga inżynierowie cywilni. Wśród nich był m.in. konstruktor Tadeusz Wenda, który zaprojektował most kolejowy na Niemnie” – podaje Wikipedia. Linia przebiegała w pobliżu Nowego Dworu (około kilometr od miejscowości znajdowała się stacja), przechodziła rzekę Sidrę w pobliżu Harasimowicz i od strony północy omijała ówczesną Dąbrowę Grodzieńską (obecnie Białostocką). W Kamiennej Nowej znajdowała się stacja kolejowa wybudowana z jasnej cegły – piękny dworzec, który zachował się do dziś.

Dworzec w Kamiennej Nowej

Dworzec w Kamiennej Nowej – budowa kolei

W pierwszych miesiącach 1963 roku uruchomiono linię kolejową  Sokółka – Kamienna Nowa, która połączyła Sokółkę z Augustowem, Suwałkami i dalej z Litwą. Jej część to właśnie kolej zaniemeńska. Linię łączącą Kamienną Nową z Sokółką oddawano do użytku w dwóch etapach. Pierwszym etapem był odcinek Sokółka – Sidra o długości 19 km, który wybudowano w 1961 roku. Drugim etapem było wybudowanie odcinka o długości 23 km oddanego do użytku w 1963 roku, po sporych komplikacjach w pobliżu Dąbrowy Białostockiej wynikających z niestabilności bardzo wysokiego nasypu.

 

 

Galeria Dworca w Kamiennej Nowej:

 

Facebook