Kościół św. Anny

Odpust św. Anny w Kamiennej Starej 2015

Kościół św. Anny w Kamiennej Starej

Kościół św. Anny w Kamiennej Starej jest wyjątkowym obiektem z racji swojego wieku. Jest najstarszym, zachowanym do dzisiaj obiektem drewnianym na Podlasiu. Został ufundowany przez Piotra Wiesiołowskiego (Młodszego) – starostę kowieńskiego, tykocińskiego i wasilkowskiego, a później marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Drewniany Kościół w Kamiennej Starej znajdował się obok letniej  rezydencji Wiesiołowskich, która nie dotrwała do dnia dzisiejszego. Kościół w Kamiennej Starej, wielokrotnie remontowany, zachował do dzisiaj swój pierwotny wygląd i wystrój, nawiązujący do średniowiecznych budowli sakralnych. Reprezentuje najprostszy, jednonawowy układ przestrzenny, bez wyodrębnionego prezbiterium, zamknięty od wschodu trójbocznie. Nad kruchtą – chór wsparty na dwóch słupach. Ściany wewnętrzne świątyni wyłożone są poziomo ułożonymi deskami w naturalnym kolorze drewna. Podłoga również wykonana jest z desek W kaplicy znajduje się kamienna chrzcielnica z wyrytą datą- 1609.  Najcenniejszym elementem zabytkowego wyposażenia świątyni jest piękny polichromowany ołtarz z 1610 roku. Jest to tryptyk ze św. Anną z tego samego okresu. Corocznie, w święto św. Anny, które przypada na 26 lipca, odbywa się tu odpust.

 

Dekoracja ślubna w Kamiennej StarejLegenda powstania Kościoła w Kamiennej Starej

Pewnego dnia dworskie psy miały zagryźć na śmierć dziecko chłopskie, wracające z dwordu do domu, dziewczynkę o imieniu Anna. By zadośćuczynić tej tragedii Piotr Wiesiołowski ufundował kościółek pod wezwaniem świętej Anny, ponieważ według dawnego prawa karnego, winny śmierci w ramach pokuty oraz pojednania z rodziną zabitego miał postawić kaplicę w miejscu zbrodni.

Źródło tekstów: wikipedia.pl, isokolka.eu, ciekawepodlasie.pl, dabrowa-bial.pl

Facebook